Điện thoại hội nghị Polycom Soundstation VTX1000

Giải Pháp Polycom SoundStation VTX1000

Hội Nghị Truyền Hình Polycom SoundStation VTX1000 Polycom SoundStation VTX1000 là bước nhảy vọt trong công nghệ điện thoại hội thoại. Đây là điện thoại hội nghị đầu tiên trên thế giới tự động điều...

Tin tức - Sự kiện

error: Ngăn chặn sao chép!