Trang chủ Sản phẩm chuyên dụng ÂM THANH HỘI THẢO Phần mềm hội nghị Bosch DCN SWPV

Phần mềm hội nghị Bosch DCN SWPV

Liên hệ: 0902 501 669

– Điều phối toàn bộ phiên biểu quyết
– Đưa kết quả biểu quyết ra máy in
– Đáp ứng mọi hình thức biểu quyết

Mã sản phẩm:DCN SWPV
Tình trạng:Còn hàng
Mô tả

Thông số bộ phần mềm hội nghị Bosch DCN SWPV

The DCN‑SWPV Là phần mềm điều khiển và chuẩn bị cho các thành viên biểu quyết trọng hệ thống thiết bị âm thanh hội thảo.

Máy chủ DCN-SW là một dịch vụ của Windows, cung cấp chức năng quản lý, điều khiển và theo dõi Hệ thống Hội nghị DCN Thế hệ Tiếp theo và là thành phần chính của DCN-SW. Máy chủ kết nối và điều khiển tất cả các thành phần phần mềm khác. Máy chủ gồm có hai phần: lõi máy chủ và ứng dụng máy chủ. Lõi máy chủ là một dịch vụ của Windows chạy ngầm bên dưới và truyền dữ liệu qua RS232 hoặc qua Ethernet đến Hệ thống Hội nghị. Tham khảo tài liệu Hướng dẫn Cài đặt và Sử dụng DCN để biết cách kết nối máy chủ với Hệ thống Hội nghị.

Bộ phần mềm Hội nghị DCN‑SW gồm các thành phần sau:

Mô-đun chính của Phần mềm Hội nghị DCN‑SW : Cuộc họp, lịch (chỉ khi có DCN‑SWMM, DCN‑SWPV hoặc DCN‑SWMV), điều khiển micrô khái quát và điều khiển độ nhạy của từng micrô.

Quản lý Micrô của Phần mềm Hội nghị DCN‑SWMM Quản lý micrô, danh sách yêu cầu, bộ phận ghi chép và trình đo thời gian phát biểu (trình đo thời gian phát biểu được gán cho người tham gia yêu cầu giấy phép DCN‑SWDB).

Biểu quyết kiểu Nghị viện của Phần mềm Hội nghị DCN‑SWPV Kiểm soát biểu quyết, kết quả biểu quyết dạng sơ đồ khái quát của từng cá nhân (chỉ khi có DCN‑SWDB) và kết quả tổng số ở dạng biểu đồ thanh hoặc biểu đồ hình quạt và tự động in kết quả biểu quyết cho biểu quyết kiểu nghị viện.

Biểu quyết Nhiều lựa chọn của Phần mềm Hội nghị DCN‑SWMV Kiểm soát biểu quyết, kết quả biểu quyết dạng sơ đồ khái quát của từng cá nhân (chỉ khi có DCN‑SWDB) và kết quả tổng số ở dạng biểu đồ thanh hoặc biểu đồ hình quạt và tự động in kết quả biểu quyết cho biểu quyết kiểu nghị viện, hỏi ý kiến lần lượt và phản hồi của khán giả.

Cơ sở dữ liệu Đại biểu của Phần mềm Hội nghị DCN‑SWDB Cơ sở dữ liệu đại biểu được sử dụng khi cần dùng đến kết quả biểu quyết cá nhân và tên đại biểu.

Cấu hình Nhiều máy tính của Phần mềm Hội nghị DCN-SWMPC Cấu hình Nhiều máy tính được sử dụng khi cần chạy Ứng dụng Người vận hành của Phần mềm Hội nghị DCN của Bosch trên một máy tính khác với máy tính mà Máy chủ Phần mềm Hội nghị DCN của Bosch đang hoạt động.

API của Phần mềm Hội nghị DCN-SWAPI Giao diện Lập trình Ứng dụng trong Công nghệ Microsoft .Net. Với API, ứng dụng của bên thứ ba có thể chỉnh sửa tập hợp con các chức năng có trong Ứng dụng Cấu hình và điều khiển tập hợp con các chức năng có trong Ứng dụng Người vận hành. Để biết thêm thông tin về API, tham khảo DCN-SWAPI.CHM có trên đĩa DVD Hội nghị.

Kiểm soát truy cập và tham gia của Phần mềm Hội nghị DCN-SWAT Đăng ký tham gia của người tham gia và kiểm soát truy cập micrô, liên lạc nội bộ và chức năng biểu quyết.

Mã hóa Thẻ ID của Phần mềm Hội nghị DCN-SWID Đọc và ghi thẻ ID trong ứng dụng Cấu hình và DCN-SWAPI.

Thông dịch Đồng thời của Phần mềm Hội nghị DCN-SWSI Để chuẩn bị và theo dõi Thông dịch đồng thời. Điều khiển bàn thông dịch và độ nhạy của từng micrô trên bàn thông dịch.

Phân phối Tin nhắn của Phần mềm Hội nghị DCN-SWMD Để hiển thị các yêu cầu phát biểu chậm và yêu cầu hỗ trợ của người tham gia và người thông dịch.

Các kênh DCN-SWIND riêng Để định nghĩa một kênh hệ thống làm kênh riêng dành cho việc ghi âm micrô của một người tham gia. Tham khảo tệp trợ giúp về Công cụ Tải xuống và Giấy phép để biết cách thiết lập kênh riêng.

DCN-SWVAML Để bật chức năng ghi nhật ký về người phát biểu khi hệ thống DCN ở chế độ giọng nói. Điều này cho phép điều khiển camera tự động bằng DCN SWSACC, hoặc ghi lại tên của người phát biểu khi hệ thống ở chế độ kích hoạt bằng giọng nói.

DCN‑SWSMD Dòng Dữ liệu Cuộc họp của Phần mềm Hội nghị là một giao diện cung cấp dữ liệu cuộc họp như người phát biểu hiện tại, danh sách yêu cầu, kết quả biểu quyết và thông tin khác đến màn hình video hoặc máy chiếu video.

Gởi đánh giá

0946466668